Griekse mythologie         

Andere goden

Hades   Hades

God van de onderwereld.
Hades is de broer van Zeus, Poseidon en Hera.
Na de verdeling door Zeus werd de onderwereld zijn rijk en werd hij de 3e wereldheerser.

Verscheidene demonen en geesten zijn in zijn dienst, zoals Charon de veerman die met zijn bootje de zielen van de overledenen de rivier de Styx overzet tegen betaling van een obool (geldstuk). Cerberus was de hond met 3 koppen en bewaakte de ingang naar de Onderwereld.

Hades hield van de mooie Persefone, dochter van Demeter, en ontvoerde haar.
Van de helden daalden Herakles, Orpheus en Odysseus in de onderwereld af, terwijl zij nog leefden.


Dionysus    Dionysus

God van de wijn en de vreugde.
De zoon van Semele, een van de dochters van Kadmus de koning van Thebe, en Zeus.
Hij liet de mensen even ontsnappen aan de gevestigde orde door wijn en dans. Het gevolg van Dionysos bestond uit Nymfen (bevallige meisjes, die reidansen uitvoerden en vrolijke, lustige liederen zongen), Silenen (half man, half paard, die de nymfen achterna zaten en met hen vrijden in grotten), Saters (eveneens natuurdemonen) en Maenaden of Bacchanten.
Zij droegen lange gewaden en dierenvellen en soms een kroon van wijnranken. Ze staan bekend als gestoorde vrouwen die wilde dansen uitvoeren en toegeven aan grof geweld, seks, drank en verminking. Alles in een roes van vreugde!

De mythe van Ariadne die door Theseus achtergelaten werd op Naxos na zijn terugkeer uit Kreta, is nauw met Dionysus verbonden: Dionysus zou haar daar hebben gehouden en haar tot zijn vrouw gemaakt hebben. Hij kreeg met haar 3 zonen:  Thoantas, Oinopionas, Staphylos.
(Afbeelding op vaas: Ariadne omhelsd door Dionysus)

Asclepius   Asclepius 

God van de geneeskunst.
Hij was de zoon van Apollo en Coronis en groeide op in de buurt van de Centaur Chiron, die hem onderwees in de geneeskunst. Asclepius bleek echter zo getalenteerd, dat hij in staat was doden tot leven te wekken, een bekwaamheid die hij meerdere malen zou hebben toegepast.
Wanneer je in een droom een slang zag, was je genezen (zie ook de Asclepiuscultus in Epidaurus).
Zodoende wordt Asclepius meestal afgebeeld met een staf waar een slang omheen kronkelt, de asclepiusstaf of esculaap. Het is al sinds eeuwen het symbool voor artsen.
Zijn echtgenote was Epione en gaf hem 2 zonen (Podaliris en Machaon) en 5 dochters waaronder de bekendste Hygiea is, de personificatie van geestelijke en lichamelijke gezondheid.

De geneeskunst van Asclepius wordt voortgezet door de bekende arts Hippocrates*.
(zie ook Kos)

*Hippocrates maakte ook een plechtige artseneed, die ‘de eed van Hyppocrates’ wordt genoemd. De eed wordt in heel wat landen gebruikt, onder andere in Nederland.


Helios   Helios

God van het licht.
Is de oudste van alle Olympische goden, zoon van de Titaan Hyperion en de Titanida Theia, een afstammeling van Ouranos en Gaea.
Wordt afgebeeld als een knappe man met goudkleurig haar, omkranst door gouden stralen. Hij rijdt op zijn stralende zonnewagen, die getrokken wordt door vurige paarden met duizelingwekkende snelheid. Hij rijdt hij door de hemel en brengt de mensen licht.
's Morgens stijgt hij in het oosten op uit de oceaan (Oceanus), de wereldzee. Na een tocht langs de hemel daalt hij 's avonds weer in het westen neer in de oceaan.

Iris    Iris

Boodschapster van de goden.
Is een dochter van de zeegod Thaumas en oceanide Electra.
Zij is de personificatie van de regenboog met haar kleuren, een gevleugelde godheid, gekleed in een wapperend gewaad en is evenals Hermus als boodschapper in dienst van Zeus en Hera. (Later was zij de dienares van Hera alleen).

Zij snelt Iris van het ene uiteinde der wereld naar het andere, ja zelfs tot op de diepste bodem van de zee en tot in de diepte  van de onderwereld, om de bevelen van de goden ten uitvoer te brengen.

Pan    Pan

God van het woud en herdersleven.
Wordt als een zoon van Hermus beschouwd. Hij wordt afgebeeld als een demon, half man, half bok, met een gerimpeld gelaat, een puntkin, een baard en horens en een zwaar behaard lichaam en geile oogjes. Met een aktief seksleven, altijd bereid tot een avontuurtje met bosnymfen en herdersjongens.

De panfluit is naar hem vernoemd. Deze kreeg hij toen hij de nymf Syrinx achterna zat. Zij wou graag maagd blijven en bad tot de goden. Haar gebed werd verhoord en ze veranderde net op tijd in een rietstengel. Daar maakte Pan toen zijn fluit van.

Zijn afschrikwekkende uiterlijk vervulde de mensen met angst: dat is de verklaring van het woord "paniek".

Sinds de Middeleeuwen werd zijn uiterlijk overgenomen om de duivel af te beelden.
(Pan probeert de naakte Aphrodite te omhelzen. 100 v.C. Athene, Nationaal Archeologisch Museum)

Eros    Eros

Zoon van Aphrodite en Ares.
De Oude Grieken beschouwde hem als de mooiste god, omdat hij bij de mens de mooiste gevoelens deed ontstaan.
Afgebeeld als een naakte jongen met gouden vleugels aan zijn schouders, een krullebol en met zijn boog waarmee hij magische pijlen afschoot.

Priapus   Priapus

Een vruchtbaarheidsgod.
Zijn verschijning lijkt op die van Pan, sommigen zeggen dat hij een zoon van Dionysos en de nymf Chione was. (of  van Aphrodite?)
Hij was een een vruchtbaarheidsgod van de dierenwereld, maar ook van de plantenwereld en de vleselijke liefde. Zijn onevenredig grote penis was een persoonlijking van het mannelijk lid als brenger en schepper van leven. Hij bood ook bescherming tegen het boze oog door te dreigen kwaaddoeners te penetreren met zijn enorme penis.

Hij werd oorspronkelijk slechts plaatselijk vereerd in Klein-AziŽ (Lampsacus) maar later breidde zijn cultus zich uit over de hele Griekse en Romeinse wereld. Roodgeverfde houten Priapus-beelden met een enorme stijve penis (vruchtbaarheidssymbool) stonden in boom- en wijngaarden, niet alleen ter verering maar ook als vogelverschrikker en afschrikker van dieven.

Themis   Themis

Godin van de rechtspraak.
Zij was de dochter van Ouranos en Gaea, zuster van Kronus, Oceanos en de andere Titanen. Zij zorgde voor de goede orde onder de mensen en de goden en beschermde de minder bedeelden en de zwakken. Zij had een voorspellend vermogen en voordat zij het aan Apollo overdroeg , was het orakel van Delphi van haar.
Dochters van haar en Zeus waren de 3 Horen (godheden van de seizoenen)

Bron: Griekse Mythologie, Sofia Souli

Naar de twaalf goden van Olympus