Olympia


   Olympia (Pelopónnisos) 

      
Olympia is de bakermat van de Olympische Spelen, waaraan alle Griekse stammen deelnamen.
Hier werden sinds 776 v.C. de Spelen om de vier jaar gehouden, uitsluitende voor de Grieken.
De allereerste Spelen nog met naakte -mannelijke-  deelnemers, totdat dit in 146 door de Romeinen werd verboden.
In 393 n.C. werden de Spelen door keizer Theodosios I verboden.

          Griekse klederdracht                Olympic flame  
De moderne Olympische Spelen vonden voor de eerste keer in 1896 in Athene plaats.                

Boven het kleine dorp Olymbía (een lange winkelstraat met hotels, restaurants, juwelierszaken, souvenirwinkels: een druk toeristenplaatsje; 14 km ten oosten van Pírgos), liggen de brokstukken van het heiligdom van de oppergod Zeus.

      Ingang Archeologisch Museum              Maquette
In het nabij gelegen Archeologisch Museum, waarin de vondsten van de opgravingen door de archeologen Ernst Curtius en Dörpfeld, worden tentoongesteld. Via een maquette kan je zien hoe alles er in de oudheid heeft uitgezien.
In dit museum is zijn diverse bronzen beelden en het beeld van de godin Niké (Overwinning) van Paionios te zien.
Ook het beroemde beeld van Hermes van Praxiteles heeft een eigen zaal.

                 Nike             Nike                 Hermus met Dionysus                                   

Vanaf de heuvel gaat er een weg naar beneden naar het indrukwekkende terrein met vele ruďnes:
Het gymnasium, met een binnenplaats en rondom een zuilengalerij, waar de atleten verbleven en hier trainden in hardlopen, speer- en discuswerpen.
Verderop ligt het Palaestra, waar de worstelaars oefenden, het Theokoleon het priesterhuis, de werkplaats van Fidias (Pheidias), de beroemde beeldhouwer die een groot beeld maakte van Zeus, met de fundamenten van een Byzantijns kerkje, Leonidaion het gastenverblijf van de hooggeplaatse bezoekers, de Stoa de zuidelijke zuilengalerij en het Bouleuterion het gebouw van de scheidrechters en de organisatoren van de Spelen.

          Olympia         

                  Olympia
 • Het eigenlijke heilige gebied, de Altis, was omringd door een muur en hier stond het Zeus heiligdom, bestaande uit Dorische zuilen van twintig meter hoog. (voltooid in 456 v.C.) Jammer, dat er alleen brokstukken van de zuilen zijn overgebleven. 
 • De Olympische spelen bestonden in het begin uit een vijfkamp (discuswerpen, speerwerpen, verspringen, sprint en worstelen) en op een open plek voor het altaar van Zeus was het pancratum (een kruising tussen worstelen en boksen, waar het soms wreed aan toe ging).
 • Sokkel, waarop het eveneens teruggevonden beeld van Niké, de godin van de overwinning, een werkstuk van Paionios. (In het museum te zien)
 • Echohal, de naam van de nieuwe Olympische kampioen werd hier onmiddelijk na de wedstrijd door een heraut omgeroepen.
 • Startlijn der atleten, werd door Duitse archeologen in 1952 ontdekt, tezamen met bronzen helmen en wapenuitrustingstukken, die kennelijk sneuvelden bij de rennnen met strijdwagens. (te zien in het museum)
 • Stadion, dat bestond uit groene zoden aan de oever van een riviertje. Hier werd behalve hardlopen, verspringen, discus- en speerwerpen beoefend. Er was plaats voor 40.000 bezoekers, die een plaats vonden op de aarden wallen rondom de atletiekbaan.
 • Aan de voet van de Kronos heuvel ligt de Hera tempel, de oudste tempel. Een langgerekte Dorische tempel uit 600 v.C. Vreemd genoeg werd hier het beroemde beeld gevonden van Praxiteles: Hermes met op zijn arm Dionysus als kind. (Zie ook Mythologie)
 Olympia Hera tempel      Olympia Hera tempel zuil       Olympia Hestia         Naar Peloponnisos
 • Philippeion, een rond monument (tolos) ter ere van de familie van Philippios van Macedonie, na de slag van Chaeronia in 338 v.C.
 • Prytaneion, het heiligdom van de godin Hestia op de grens van de Altis, waar het heilig (haard-)vuur werd behoed en waar de winnaar een olijftak en een maaltijd kreeg aangeboden.
 • Aangrenzend tussen de rivier de Alfios, het Hippodromus, waar de paardenraces en de wedstrijden tussen de strijdwagens werden gehouden.
 • Schatkamers voor de dankoffers.
 • Metroon, tempel gewijd aan de moedergod.
 • Pelopion, monument voor Pelops; het ontstaan van Olympia is begonnen met de verering van Pelops. Volgens de mythologie was Pelops de zoon van Tantalos en breidde zijn rijk uit tot Olympia, waar hij om de gunst van de goden te behouden, spelen liet organiseren, die volgens de legende van een ongekende pracht waren. Het zuidelijk deel van Griekenland werd genoemd naar hem: de Pelopónnisos.
     Naar Peloponnisos    

Website statistieken gratis, LetsStat X1